Edukacja emeryt

ZAKRES UBEZPIECZENIA
WARIANT I
WARIANT II

Zgon ubezpieczonego w wyniku NW, zawału serca lub krwotoku śródmózgowego

55 000 zł

75 000 zł

Zgon ubezpieczonego

27 500 zł

37 500 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW, zawału serca lub krwotoku śródmózgowego

- za 1% uszczerbku

440 zł

600 zł

- za 100% uszczerbku

44 000 zł

60 000 zł

Zgon współmałżonka

11 000 zł

15 000 zł

Zgon współmałżonka w wyniku NW

22 000 zł

30 000 zł

Zgon rodziców ubezpieczonego lub współmałżonka

1 650 zł

2 250 zł

3 300 zł

4 000 zł

Dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku NW

40 zł /dzień

40 zł /dzień

Dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby

20 zł /dzień

20 zł /dzień

Karta Klubu Nauczyciela

TAK

TAK

Gwarancja kontynuacji

TAK

TAK

Składka miesięczna

63,60 zł

79,50 zł

wybieram

Ubezpieczenie dla osób do 69 roku życia


Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu oraz OWU), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID) oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i potwierdzam powyższe informacjeWyrażam zgodę na przesyłanie przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa (dalej: „NAU S.A.”) na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu, informacji (w szczególności dokumentów ubezpieczenia, deklaracji przystąpienia, wniosków i oświadczeń), które mają związek z ubezpieczeniem, do którego przystępuje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez ww. podmiot w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

Oświadczam, że nie orzeczono w stosunku do mnie niezdolności do pracy, a tym samym nie mam ustalonego prawa do renty, ani nie toczy się żadne postępowanie zmierzające do ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Otrzymując rentę, tracąc jakiekolwiek pozostałe świadczenie klient niezwłocznie poinformuje nas o tym fakcie.

Oświadczam, że przed wyrażeniem zgody na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową w ramach grupowego ubezpieczenia na życie oraz finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej doręczono mi ogólne warunki ubezpieczenia wraz z warunkami ubezpieczeń dodatkowych.

Zostałem/am poinformowany/a o prawie żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie sprzeciwu w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych przez NAU S.A., jak również o prawie dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.


Wybierz ubezpieczenie aby przejść do kolejnego kroku